فایل متنی

ردیف نام کتاب/مقاله/سند نویسنده انتشارات توضیحات نمایش
1 جزوه آموزشی اصول و روش های هم محوری مهدی نصرآبادانی شرکت پالایش نفت اصفهان کتابی مناسب در زمینه اصول هم محوری ماشین آلات دوار خواندن
2 The jet engine Royce-Rolls Royce-Rolls کتاب شامل شکل های رنگی و توضیحات کامل درباره اجزا توربین های گاز خواندن
3 خواندن
4 خواندن
5 خواندن
6 خواندن
7 خواندن
8 خواندن
9 خواندن
10 خواندن
11 خواندن
12 خواندن
13 خواندن
14 خواندن
15 خواندن
فارسی