صنایع غذایی

ردیف نام کارفرما شرح پروژه
1 کشت و صنعت روژین تاک اورهال توربین
2 کشت و صنعت روژین تاک ساخت توربین فریم 24
3 کشت و صنعت روژین تاک ساخت دو عدد پاستوریزاتور Tube in Tube
4 کشت و صنعت روژین تاک ساخت پاستوریزاتور Shell & Tube
5 کشت و صنعت روژین تاک ساخت مبدل حرارتی Shell & Tube
6 کشت و صنعت کارون ساخت توربین
7 به خوراک سورنا ساخت تونل پاستوریزاتور
8 کشت و صنعت روژین تاک ساخت چاپر گوجه فرنگی
9 کشت و صنعت روژین تاک ساخت قطعات یدکی مختلف از جمله شفت، چاپر و ...
فارسی