رد کردن پیوندها

تحلیل روتور دینامیک

  • تحلیل روتور دینامیک
تحلیل روتور دینامیک

تحلیل روتور دینامیک

یکی از مهم ترين مراحل در طراحی و تحلیل توربین بخار تحلیل روتوردینامیک می باشد. در این مرحله مطابق با استاندارد وضعیت روتور به لحاظ ارتعاشی، سرعت های بحرانی و ... مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. علاوه بر این با توجه به نتایج قبلی تحلیل سازه سیال به منظور اطمینان از عدم وجود موج های شوک و اثر فرکانس جريان بر ارتعاشات روتور انجام می شود.

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟

ut facilisis odio id dapibus Sed
کاوش کنید
بکشید